Bli av med mossa på taket!

Mossa på taket

Mossa på tak är vanligt förekommande, men om du inte tar bort mossan och underhåller ditt tak kontinuerligt kan takpannorna bli fuktiga och skadas. Även bärverket under kan skadas av både fukt och frost.

För att undvika detta har du flera olika sätt som du kan bli av med mossa på taket. Vilka metoder är att föredra och vad för redskap behöver du? I denna artikel listar vi steg för att bli av med mossa på taket! 

Varför växer mossa på tak? 

Mossa kan börja växa på alla slags tak, men de material som främst drabbas är eternittak och betongtak. Vid solsken och när UV-strålar möter taket bryts cementen i pannorna sakta ned, vilket gör att sanden på pannornas yta löses upp. Pannans yta blir grövre och därför kan växtligheten av mossa lättare växa sig fast. 

Någonting annat som även gör att mossan sprids på tak är omgivningen. Har du exempelvis stora träd i anslutning till ditt hus som skuggar delar av taket eller om du har närhet till skuggig, fuktig miljö ökar även det risken för mossbildning.  

Hur kan mossa skada ditt tak? 

Om du har mossbildning på dina takpannor så drar mossan åt sig fukten när det regnar eller när luftfuktigheten är hög. Detta gör att fukten dras ned till pannorna under och om det sedan blir kallt ute och bildar frost kan de skadas.  

Förutom att pannorna kan skadas kan även fukten spridas till bärverket under pannorna. Det är därför oerhört viktigt att du med jämna mellanrum underhåller ditt tak och tar bort mossbildningen.  

Metoder för att ta bort mossa på tak 

Det finns ett flertal metoder som du kan använda dig av för att få bort mossa på ditt tak. Det är dock viktigt att du gör en god efterforskning kring effektiva sätt att få bort mossan, då fel slags metod i värsta fall kan leda till att du gör mer skada på ditt tak än nytta.  

Både mossa, lav och alger som växer fast på taket kan vara utmanande att få bort då deras mikroskopiska sporer och rötter lätt sitter kvar i takpannorna. När dessa sedan får ljus och näring växer de snabbt tillbaka. Här nedan listar vi tre effektiva metoder för att bli av med mossa på taket: 

1. Skrapa bort mossan 

Ett av de vanligaste sätten att ta bort mossbildning på taket är att med hjälp av en takborste eller takskrapa skrapa bort mossan.

Detta är ett effektivt sätt att få bort den mest kraftiga mossan på ditt tak, men du behöver kombinera denna metod med andra alternativ för att kunna förhindra att påväxten kommer tillbaka.  

2. Duscha rent ditt tak 

När du skrapat bort den värsta mossbildningen är det en god idé att duscha rent ditt tak. Använd här gärna en lågtrycksspruta tillsammans med ett växtbekämpande medel för att förhindra påväxten. Efter att du både duschat och applicerat medlet kan du låta vädret ta hand om resten.  

Ha dock i åtanke att det kan ta flera år innan all påväxt har försvunnit helt så upprepa denna metod med några års mellanrum för bästa möjliga resultat.  

3. Högtryckstvätta taket 

Ett tredje effektivt alternativ för att få bort mossa är att ta till högtryckstvätt för ditt tak. Du kan högtryckstvätta bort påväxten för att sedan behandla ditt tak. Om detta alternativ är någonting som intresserar dig behöver du dock ha ett flertal saker i åtanke innan du sätter igång.  

Undvik att vattnet hamnar i underliggande konstruktion genom att ändra trycket på munstycket och se till att vattnet inte kommer upp under takpannorna. 

Även taksäkerheten kan äventyras vid högtryckstvätt. Att spola på mossa kan bli väldigt halt beroende på den takpanna du har. Stå därför gärna på en stege eller ställning intill huset med en borste som har teleskopskaft för att spola bort mossan. 

Förebyggande åtgärder för mossa på tak 

När du fått bort mossan från taket så vill du helst inte att det ska växa tillbaka direkt. Du kan förebygga att mossan kommer tillbaka genom att använda ett mossbeslag. Ett mossbeslag tar upp regnvattnet som får tid på sig att reagera med zinkjonerna innan vattnet når taket. Detta både avlägsnar och förebygger tillväxten av mossa, mögel och gräs.  

Om du även ser till att hålla koll på mossbildningen på ditt tak och tar bort mossan med några års mellanrum kan du undvika att mossan växer sig ända ned till takets underliggande konstruktion. 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar