Bygga damm i trädgården – Detta bör du tänka på! 

Bygga damm i trädgården

Att bygga en damm i trädgården ger dig möjligheten att plantera växter som endast trivs i vatten, samtidigt som den lockar till sig djurarter som trollsländor och grodor till din tomt. Men vart bör du placera din damm och vad för vattenväxter bör du sikta på? Vi listar allt du behöver veta när du ska bygga damm i trädgården! 

Placering av damm 

Placeringen av din damm är A och O för hur god växtlighet och miljö du kommer kunna få fram. Dessutom behöver du se till att det inte finns något hinder där du tänkt gräva som exempelvis ett stenblock.  

Om du vill kunna locka till dig djur som grodor behöver din damm uppnå en behaglig temperatur så välj gärna en plats där den får sol minst fem timmar om dagen och tänk på vindriktningen för att göra platsen så varm och trevlig som möjligt för den biologiska mångfalden. Se dessutom till att du inte placerar dammen för nära en näringsrik plats som en kompost då du riskerar att övergöda dammen.  

Hur stor damm du vill gräva fram beror på vad du vill ha ut av den. En större damm ger en större våtmark där din växtlighet kan bli bredare, men det är ett tungt jobb att gräva fram. Att göra strandlinjen ojämn med både vikar och uddar samt skapa småmiljöer som stenhögar och fuktiga marken runt vattenytan ger en optimal plats för djur och natur. 

Du behöver även bestämma om du vill använda en dammduk eller lera som botten på dammen. En dammduk är det vanligaste alternativet, men om du har en lerig jord kan du istället gräva fram till önskat djup och trampa hårt i leran innan du fyller upp den.  

Vilka vattenväxter bör du plantera? 

När placeringen av dammen är bestämd och du byggt och ordnat med en god miljö för dina växter och potentiella djur är det dags att fundera över vad för vattenväxter som kan passa din damm. Det finns även en hel del vattenväxter som är bra att undvika, då de kan slå ut inhemska växter, så här behöver du göra ett eftertänksamt val. Goda val av vattenväxter är exempelvis vattenmynta, dyblad, hästsvans och pilört. 

Växter som du bör undvika är bland annat gräspilad, guldkolv, sjögull och vattenhyacint. Oberoende på om du har en mindre eller en större damm är det en god idé att skapa olika vattendjup med hjälp av olika nivåer för att skapa en bra variation av växtlighet. I hörnen kan du placera sand eller stenar för att göra det grunt, medan mitten av dammen kan ha mer djup.  

När du planterar växterna i dammen bör du inte använda dig av vanlig jord då det istället kan göra dammen grumlig. Använd gärna en kokosmatta då det fungerar som substrat för växter. Häll sedan sand över mattan och placera fröna i sanden. Förutom att skydda gummiduken i dammen hjälper kokosmattan att etablera vattenväxterna.  

Fylla dammen med vatten 

När du ska fylla din damm är det lätt hänt att du tänker att du fyller på med vatten från kranen, men istället bör du hälla i regnvatten eller vatten från en sjö eller damm som du har i närheten av ditt hem för att få en biologisk start. På detta sätt kan även vattenväxter och småkryp följa med till dammen för att skapa en trivsam miljö.   

Tanken är att du ska skapa en omgivning där både groddjur, fåglar och insekter ska vilja använda din damm till att både svalka sig och dricka vattnet däri. En viktig punkt är dock att inte fylla dammen med fiskarter. Detta då de kommer försämra den biologiska mångfalden i och med att de både äter grodyngel, insekter och dess avföring gör att dammen blir övergödd. 

Hur underhåller du dammen på vintern? 

Hur du behöver underhålla din damm under vintern beror till stor del på vad du använt för att bygga dammen med. Om du exempelvis har en balja finns det en viss risk att den kan spricka när vattnet fryser igen till is, så en fördel är om du täcker din damm med någonting under vintern för att skapa en högre temperatur och skydda den så gott det går.

Du kan även placera ett flytande objekt i dammen som en tennisboll eller liknande för att hålla dammen öppen och för att skapa rörelser. 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar