Hur vet man om en vägg är bärande? 

Bärande vägg

Vid renovering är det vanligt att man vill få ned väggar för att skapa en öppen planlösning, men här är det viktigt att man absolut inte river en bärande vägg. Detta då det kan få katastrofala följder för husets konstruktion. Men hur vet man om en vägg är bärande? 

Vi hjälper dig urskilja en bärande vägg för att du ska lyckas vid din nästa renovering! 

Vad menas med en bärande vägg? 

När du bygger ett hus behöver tyngden fördelas jämt över hela byggnaden för att huset inte ska rasa. Man bygger därför en del väggar som är extra tåliga än andra som ska “bära huset”. Bärigheten sitter exempelvis i murstockar, trapphus, en del innerväggar, bjälklagen, ytterväggar och takstolarna.

Alla dessa väggar bildar tillsammans stommen som gör att ditt hus kan stå stadigt och stabilt oavsett yttre faktorer. 

En bärande vägg kan därför inte ensamt bära upp ett helt hus, det är istället alla dessa delar som tillsammans bidrar till att huset kan stå kvar. 

Flera typer av väggar  

I ett hus finns det därför ett antal olika sorters väggar för tyngd, stabilitet och de för att hålla kvar konstruktionen. De olika väggarna kan delas in i avstyvande väggar, skiljeväggar och bärande väggar. De avstyvande väggarna har hand om husets stabilitet.

De har visserligen inte samma livsviktiga konstruktion som bärande väggar, men de är viktiga för helheten och finns inte bara där för att dela upp ett rum. 

Skiljeväggar däremot, har just som syfte att skapa rum. Den enda tyngd som dessa väggar bär är sin egen och det är därför skiljeväggar som är de väggar i ett hem som går att riva eller flytta utan problem. 

Bärande väggar är de väggar som stödjer konstruktionen av huset. De bär väsentliga delar som golvet eller taket och ibland även hela huset. Det är därför livsviktigt att du ser till att en vägg inte är bärande innan du bestämmer dig för att riva ned den. 

Hur urskiljer du en bärande vägg? 

Det första du bör göra när du vill ta reda på om en vägg är bärande eller inte är att titta på husritningen om du har denna hemma. Om du inte har tillgång till ritningen över ditt hem går dessa ofta att få fram hos byggnämnden i den kommun som du bor i.  

En vanlig missuppfattning är att du kan knacka på en vägg för att höra om den är bärande eller inte, men riktigt så enkelt är det inte. Här räcker heller inte en vanlig regelsökare för att göra jobbet. Är du det minsta osäker är det en god idé att anlita en byggfirma istället för att riskera att det blir fel.  

Det är dock möjligt att själv kunna undersöka vilka väggar i ditt hem som är bärande genom att öppna upp en del av väggen för att se om den är bärande eller inte. Ofta är ytterväggar bärande, samt väggar som har större tjocklek. 

Skillnaden mellan bärande väggar i hus och lägenhet 

I lägenhet är det mycket lättare att ta reda på om en vägg är bärande eller inte. Här kontaktar du bostadsrättföreningen eller ägaren  för att ta reda på vilka väggar som är bärande och om du får tillåtelse att flytta eller riva några väggar i lägenheten.  

I ett hus är det smartast att börja undersöka längst ned, gärna en källare som ligger närmast betongplattan. De bärande väggarna går nämligen direkt ned i betongen. Att se efter balkar i trä eller metall är nästa steg. Dessa kan sträcka sig upp i flera våningar.

Så om du kan se en klar tydligt linje med väggar på samma plats våning efter våning är detta med stor sannolikhet en bärande vägg. Bärande väggar ligger även i regel mer centralt in mot huset.  

Du kan även leta efter mer synliga saker i huskonstruktionen, då en bärande vägg ofta är minst 100 millimeter tjock och i regel gjord av någon form av betong eller tegel. Om takstolar vilar på en vägg kan du vara ganska säker på att det är en bärande vägg.  

Är det möjligt att ta bort en bärande vägg? 

Det är dock fullt möjligt att riva en bärande vägg ifall den ersätts med en kraftig balk. Här är det dock oftast rekommenderat att man anlitar en byggfirma för att vara säker på att renoveringsjobbet blir utfört korrekt om man själv inte besitter denna kunskap.  

Väljer du att riva en bärande vägg är det otroligt viktigt att husets konstruktion stöttas medan arbetet utförs i väntan på det material om ska ersätta den bärande väggen. Om detta ej utförs på ett korrekt sätt riskerar du att hela ditt hus kan rasa ihop.  

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar