Olika typer av solceller – dess fördelar och begränsningar!

solceller

Solceller, även kända som fotovoltaiska celler spelar en avgörande roll för att utnyttja solenergi och omvandla den till elektricitet. Med den ökande efterfrågan på förnybara energikällor har området för solcellsteknik nått betydande framsteg, vilket resulterat i utvecklingen av olika typer av solceller.  

I denna artikel fördjupar vi oss i olika typer av solceller och lyfter fram deras unika egenskaper, fördelar och begränsningar. 

Olika typer av solceller 

Idag finns det ett flertal olika typer av solceller på markanden där två av dem är de dominerande. Detta är kristallina kiselsolceller som består av monokristallina solceller och polykristallina solceller.

De olika solcellstyperna skiljer sig ifrån varandra med allt ifrån utseende, verkningsgrad, böjbarhet och pris och bör därför väljas utifrån din byggnads förutsättningar och vilka faktorer som är viktigast för dig.  

Har du en något lägre budget kan du bland annat välja solceller som är billigare med en lite lägre verkningsgrad med förutsättningen att du hat gott om plats på ditt hustak. Solcellsbranschen är i ständig utveckling, vilket innebär att både verkningsgrad och priser kan komma att ändras i framtiden. 

Kristallina kiselsolceller 

Kristallina kiselsolceller är bland de mest använda solcellerna. De är kategoriserade i två huvudtyper, monokristallina och polykristallina. Monokristallina celler är kända för sin högre effektivitet på grund av sin enhetliga kristallstruktur, medan polykristallina celler är mer kostnadseffektiva men något mindre effektiva.

De monokristallina solcellerna är inte helt rektangulära utan har något rundade kanter och vanligtvis har dessa solceller en svart färg. Verkningsgraden på dessa solceller ligger på cirka 15-22%.  

De polykristallina solcellerna är rektangulära och är oftast skimrande blå till färgen, vilket kan påverka verkningsgraden något. Verkningsgraden för dessa moduler ligger på cirka 15-17%.  

Fördelar: 

Hög effektivitet jämfört med andra typer.

Beprövad teknik med lång erfarenhet av prestanda.

Lämplig för olika applikationer, inklusive bostäder och kommersiella installationer.  

Begränsningar: 

Högre produktionskostnader jämfört med vissa andra nya teknologier.

Energikrävande tillverkningsprocess.   

Tunnfilmssolceller 

Tunnfilmssolceller är som namet antyder tunna solceller med låg materialåtgång och tillverkas genom att ett eller flera tunna lager av fotovoltaiskt material deponeras på ett substrat.

Det finns ett flertal olika tunnfilmssolceller som inkluderar flera varianter beroende på vilka ämnen som ingår exempelvis kadmium, tellurid (CdTe) och koppar, indium, gallium, selen (CIGS) solceller.   

CdTe-solceller innehåller mer av ämnet kadium som är miljöfarligt och både verkningstiden och modulkostnaden är lägre för CdTe-solceller än för CIGS. Tunnfilmssolceller är inte lika vanliga som kristallina solceller och finns därför inte alltid i tillverkarens utbud att välja.

Vad som gör dem till goda alternativ är att de har en jämn färg och kan göras böjbara och kan därför placeras på platser där kristallina solceller inte är lika lämpliga. Verkningsgraden ligger på cirka 10-16%.   

Fördelar: 

Lägre tillverkningskostnader på grund av användningen av mindre material.

Flexibel och lätt, medger olika applikationer som byggnadsintegrerad solcell.

Kan prestera bra i svagt ljus.  

Begränsningar: 

Generellt lägre effektivitet jämfört med kristallina kiselceller.

Vissa material som används i tunnfilmsceller kan vara giftiga eller sällsynta, vilket ger upphov till miljöproblem.   

Perovskit celler 

Perovskit solceller är en relativt ny deltagare i solcellslandskapet. De är baserade på en klass av material som kallas perovskiter, som erbjuder potential för hög effektivitet och låg kostnad omvandling av solenergi.

I dagens läge har dessa solcellstyper dock begränsningar när det kommer till stabilitet samt att mängden bly behöver reduceras för att de ska kunna stå sig kvar på solcellsmarknaden.  

Fördelar: 

Snabbt ökande effektivitetsnivåer, som potentiellt konkurrerar med traditionella kiselceller.

Enkel och låg kostnad tillverkningsprocess, lämplig för storskalig produktion.

Mångsidighet vad gäller applikationer och integration i olika ytor.  

Begränsningar: 

Perovskitmaterial kan vara känsliga för fukt och kan brytas ned med tiden.

Långsiktig stabilitet och miljöpåverkan kräver ytterligare forskning.  

Området kring solcellsteknik fortsätter att utvecklas i hög takt i och med den ökande efterfrågan på rena och förnybara energikällor.

Kristallina kiselsolceller är fortfarande den mest etablerade och allmänt använda tekniken, medan både tunnfilms-, och perovskit solceller lovar framtida framsteg vad gäller verkningsgrad och kostnadseffektivitet.   

Varje typ av solcell kommer med sin egen uppsättning av fördelar och begränsningar och pågående forskning och utveckling syftar till att möta dessa utmaningar för att kunna frigöra solenergiomvandlingens fulla potential.   

Elavtal när du har solcellsanläggning

Att välja rätt elavtal är lika viktigt som att välja rätt typ av solceller för ditt hem. När du producerar din egen el med solceller, kan du inte bara minska dina elräkningar utan också ha möjlighet att sälja överskottsel tillbaka till elnätet. Detta kräver dock ett elavtal som passar dina behov och optimerar din investering i solenergi. Ett bra elavtal bör erbjuda konkurrenskraftiga priser för både den el du använder och den överskottsel du genererar. Det är viktigt att jämföra olika elavtal och förstå hur de kompenserar för inskickad el, samt vilka avgifter eller villkor som kan påverka din totala ekonomi. Att göra ett informerat val kan maximera dina besparingar och göra din övergång till solenergi mer fördelaktig. Vi kan rekommendera mer läsning om detta på bästelavtal.se.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar