Solur – funktion och prydnad

Solur - funktion och prydnad

Solur är ett fantastiskt mätinstrument som används för att mäta tiden utifrån skuggan från solen. Genom att solen förförflyttar sig under dagen, mäter soluret skuggan från solen och kan därmed visa tiden.

Soltid/vanlig tid

Soltid är det som kan mätas med hjälp av ett solur. Eftersom soluret använder sig av solens rörelse i soluret inte är likformig blir soltiden ojämn i jämförelse med hur vi mäter tid idag. Skillnaden mellan soltid och ”vanlig tid” sägs uppgå till maximalt 16 minuter och 33 sekunder per år.

Hur fungerar ett solur?

Solur finns idag i flera olika slags utföranden, men grundfunktionen är densamma. Den vanligaste sortens solur består av en horisontell platta. På plattan finns en vertikal stång som i vissa fall kan ha en genomborrad spets. Solen lyser på denna, vilket leder till att en skugga kastas bakom stången. Skuggan avbryts av en ljus punkt vilket bildas av hålet i stången. Sedan mäts avståndet från basen av stången till den ljusa punkten, samt stångens längd tas hänsyn till. På detta vis går det att se solens höjd när som helst. För att bedöma tiden tittade man förr på när skuggan var kortast och bedömde ”middagshöjden”. Själva urtavlan kan ha en timgradering, om detta finns ska tolvstrecket finnas rakt i norr för att få korrekt utläsning.

Utföranden

Solur finns numera att köpa i en mängd olika butiker och nätbutiker.
Trots att vi har mer exakta system för att se tiden idag är solur en vacker detalj på tomten som många väljer att införskaffa. Det blir mer som en prydnad än något som används regelbundet. Solur tillverkas idag vanligtvis av metall av olika slag och i olika färger. Vissa solur kommer med en stolpe eller ben för att ställas direkt på marken. Det finns även mindre solur som passar att placera på ett bord eller platå av någon slag.

Priser

Priset på solur varierar kraftigt på marknaden. På grund av att solur idag ses mer som en vacker prydnad i trädgården än något annat – är det inget som gemene man har. På grund av att soluret har blivit en prydnad har marknaden tillåtit tillverkare att skapa riktigt vackra och ståtliga solur. Funktionen är idag ganska irrelevant, trots att många tycker det är roligt att läsa av solur. Därför har fokuset lagts på att göra soluren till en vacker prydnad som kan uppskattas av många. Det finns billiga solur på marknaden för några hundra kronor. Dessa är ganska små och minimalistiska. De flesta soluren på marknaden ligger mellan 3000 kr till 6000 kr. Självklart finns det även dyrare solur än detta. En genomgående faktor med priset är att desto dyrare soluren är – desto mer detaljerade hantverk brukar de vara.

Solurens historia

Soluret tros vara det äldsta astronomiska instrumentet vi har. Det har hittats solur från så tidigt som 3500 f.Kr. De äldsta funna soluren var tillverkade i metall, sten eller trä. De var utformade som en skiva samt en vinkelrätt skuggkastare. Med tiden förändrades formen till en halvsfärisk form. På antikens tid blev det allt mer vanligt att skriva roliga texter på soluren.

Romerska solur

Romarna tog till sig de grekiska soluretterna, och det första uppgiften om ett solur i Rom är från 293 f.Kr. Plautus, som skrev pjäser, klagade i en av sina pjäser över att dagen ”hackades i bitar” av dessa solur! År 10 f.Kr. byggde de gamla romarna ett mycket stort solur som kallades Solarium Augusti. Det är en obelisk, dvs. en mycket hög stenpelare som har en stor bas och blir tunnare mot toppen.

De romerska soluretterna var inte helt exakta eftersom de utformades för en lägre latitud än Rom, men felaktigheten var mycket liten så den märktes inte på många år!

Medeltida solur

Under medeltiden var solur viktigt i den islamiska världen för tidtagning för böner. Algebra och trigonometri hjälpte människor att förbättra solurens noggrannhet. Samtidigt föll tidtagningen bort i Europa.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar