Ta hand om hissen med rätt service

Ta hand om hissen med rätt service

Inlägget presenteras i samarbete med Hiss-Elteknik

Att ha en hiss i sin bostad ger såklart flera fördelar och är framförallt vanligt i flerfamiljshus med flera våningar. Med en hiss är man inte lika begränsad om man har svårt att gå och man behöver heller inte släpa upp tunga matkassar uppför trapporna om man har oturen att bo lite högre upp i byggnaden. Men såklart är det också viktigt att man alltid säkerställer att hissen kontrolleras med jämna mellanrum och att den får rätt service för att den ska vara säker att använda och fungera optimalt.

Om du är ägare av bostaden som hissen är i så kommer du ha hand om servicen av hissen. Med hisservice i Stockholm eller annat lokalt företag kan du få professionell hjälp med att se över hissens funktioner och säkerställa att den uppfyller samtliga krav som gäller enligt svensk lagstiftning.

Hur ofta måste en hiss besiktas?

Det finns mängder av olika hissar som används för lite olika ändamål. De flesta hissar som används i Sverige faller inom ramen för Boverkets föreskrifter och därför är det denna myndighets regler som gäller vid besiktning av hissen.

En allra första besiktning måste ske vid installation för att hissen sedan ska kunna tas i bruk. Därefter så ska en besiktning ske inom 1-2 år, beroende på vilken typ av hiss det är och om den används i bostäder eller för varor. Det gäller därför att du kikar på vilken kategori den hiss som du har ansvar för faller inom, för att du sedan ska kunna säkerställa att du uppfyller de krav som gäller från Boverket. Har du frågor rörande service eller installation är det alltså denna myndighet som du ska vända dig till.

Det är viktigt att du regelbundet bokar in besiktning och service av din hiss, för att den ska vara säker att använda och inte förorsaka några olyckor i byggnaden. Oavsett om det är en person- eller varuhiss, så är det nödvändigt att den kan användas på ett säkert sätt.

Intyg och kontroll av hiss

När en service, besiktning eller kontroll av hiss genomförs så måste detta noteras. Dessa journaler är det ägaren av hissen som har ansvar för och måste kunna uppvisas om ett kontrollorgan eller myndighet utför stickkontroller på hissen för att säkerställa att du följer kraven.

När en reparation eller service utförs så måste hissen vara avstängd för servicepersonalens säkerhet och såklart även för de som planerar att använda hissen. Sverige har även skapat en ny förordning för hissar med personkorg, som innefattar förbättringskrav för att de ska kunna fortsätta vara i bruk. En hiss är för många en stor fördel och bonus när man letar efter en ny bostad att köpa eller hyra. Så om du kan säkerställa att hissen är säker att använda, så kommer dina hyresgäster att dra stor nytta av detta och kan även komma att påverka priset på lägenheten.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar