Är värmepumpar vanligt i städer?

Värmepumpar i städer

Inlägget görs i samarbete med ekvt.se

En värmepump kan utvinna värme från både vatten, luft och mark och kan därmed minska din elkonsumtion avsevärt. Detta sätt att utvinna el på har blivit mer och mer populärt på senare år och har gått från ett fint alternativ ute på landsbygden till att sträcka sig in till städer också. Att välja rätt värmepump beroende på ditt hushåll kan vara en knepig fråga, speciellt om du inte har mycket tidigare erfarenhet.

Hur bör du tänka när du ska hitta rätt värmepump i Stockholm och vad behöver du veta när du ska installera värmepumpar i städer?

Olika värmepumpar och skillnaden mellan dem

Att välja vilken sorts värmepump du ska investera i beror på ditt hushåll. I praktiken fungerar värmepumpar på samma sätt, det vill säga att de flyttar värme från en plats till en annan. Skillnaden mellan olika värmepumpar handlar om vilken källa som värmen kommer ifrån. I städer kan du välja mellan bergvärmepump, frånluftsvärmepump, luft/luftvärmepump eller luft/vattenvärmepump.

Bergvärmepumpen är mycket driftsäker och effektiv då berggrunden håller en god temperatur året om. Frånluftsvärmepumpen använder värmen från luften i bostadens ventilationssystem. Denna värme kan då återanvändas och anslutas till värmesystemet i hemmet.

Luft/luftvärmepumpen används främst till bostäder med öppen planlösning då luften behöver god cirkulering i bostaden. På sommaren kan denna värmepump även användas som en A/C. Luft/vattenvärmepumpen i sin tur hämtar värme utifrån som sedan värmer upp vattnet. Har du även en utomhuspool kan du använda denna pump för att värma upp vattnet även till den.

Tillstånd och installering

Installering av värmepumpar kan se lite olika ut beroende på vart i landet du tänkt bruka den. Det är därför en god idé att vända sig till sin egna hemkommuns webbsida för att ta reda på vad som gäller just där du bor.

I Stockholm behöver du först ansöka om tillstånd. Till detta måste en värmepumpsanläggning installeras och drivas på ett korrekt sätt för att se till att den omliggande miljön inte skadas. För installation av luftvärmepumpar behöver du inte söka tillstånd hos miljöförvaltningen, men i en del fall kan du behöva söka bygglov för detta.

För en liten anläggning  upp till 20 kW är den aktuella kötiden cirka 12 veckor tills en handläggare tilldelas din ansökan. För större anläggningar än detta är kötiden ungefär 14 veckor. Om du ska borra i tätbebyggda områden i exempelvis innerstäder kan en borrplan för närliggande fastigheter visa din beräkning för att hålla det rekommenderade avståndet på minst 20 meter mellan borrhålen och dina grannars befintliga eller framtida borrhål.

Vad du bör tänka på innan köp:

  1. Hur stor yta är det som ska värmas upp? För att värmepumpen ska vara en väl värd investering bör den ha kapacitet att värma upp hela ditt hus.
  2. Hur ser din planlösning ut? Se efter isoleringen av ditt hushåll och ta hjälp av en licensierad installatör.
  3. Med en värmepump sparar du energi i det långa loppet och för ett bättre inomhusklimat. Tänk på att efter cirka 3-4 år har din luftvärmepump betalat sin egen investeringskostnad.
  4. Ta reda på vad för slags rotavdrag du kan få vid installation av värmepump.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar