För-och nackdelar med att skaffa solceller

Skaffa solceller för och nackdelar

Efterfrågan på solcellslösningar är idag större än någonsin förut. Den stora osäkerheten kring elförsörjning och oron för stigande elpriser är bara några av anledningarna till att allt fler börjar skaffa solceller för sin elproduktion. Att kunna bli självförsörjande med el har dock både sina för-och nackdelar. 

I denna artikel går vi igenom om solceller är en lönsam investering över tid och vad för negativa aspekter detta kan bidra till!  

Solceller som energikälla  

Solceller är en förnybar energikälla där solcellerna omvandlas från ljusenergi till el. Solceller kan generera el direkt från solljuset utan hjälp av en generator. När solen lyser på solpanelen uppstår en elektrisk spänning mellan solcellens fram-och baksida som skapar elen du kan använda till ditt hushåll.  

Solceller som strömkälla kräver därför inget bränsle för att fungera och ger heller inte ifrån sig några farliga utsläpp. Detta gör att solceller som energikälla har en låg miljöpåverkan och är en av anledningarna till att allt fler uppmuntras att installera solpaneler i hemmet.   

Fördelar med att välja solceller  

1. Producerar solenergi även vid molnigt väder 

Solpaneler kan producera el även under molniga dagar och har inget direkt behov av solljus så länge det är ljust ute. Solcellerna använder energin från solen och inte värmeenergin.

Under dagar du producerar mer energi än vad du kan använda kan du istället använda elen under nattid eller dagar då du använder mer el än vad du producerar. 

2. Solceller är en förnybar energikälla med låg miljöpåverkan 

Solenergi avger inte giftiga utsläpp som påverkar miljön som andra fossila energikällor gör, vilket gör att du kan utvinna el både klimatsmart och hållbart. 

3. Bli opåverkad av stigande elpriser 

Med egen elproduktion står du nästintill opåverkad av de stigande elpriserna i världen. Om du äger en villa har du gott om plats för solpaneler på taket som täcker din elkostnad under sommarmånaderna.

Under vintertid kommer du dock inte producera mer el än vad du förbrukar, men i stort så jämnas dessa kostnader ut. 

4. Öka värdet på din fastighet genom att investera i solceller 

Solenergi som strömkälla kommer öka i framtiden och detta i sin tur kan komma att öka värdet på din bostad. Med solpaneler ses din egendom som energisnål och kan locka fler köpare i framtiden om du väljer att sälja ditt hem.  

5. Solceller är nästan helt underhållningsfria 

Dina solpaneler kommer inte behöva något större underhåll. Om dina paneler skyms av smuts eller löv kan du lätt borsta bort det, men du bör undersöka ditt system var 4-7:e år för att se att de fungerar som de ska.

Effektgarantin på solpaneler brukar i regel ligga på cirka 25 år, vilket gör det till en hållbar lösning.

Tips: Omdöme av Svea solar

Solceller och dess nackdelar 

1. Solceller är en kostsam investering 

Att köpa och installera solceller är ett dyrt köp som kommer kosta dig runt 100 000 kronor och uppåt. Det finns visserligen ROT-avdrag som gör att du kan spara upp till 15%, men det kommer ta dig år för att kunna känna att du tjänat in dina pengar på denna investering. 

2. Du utvinner endast solenergi när det är ljust ute 

Solceller är beroende av sol och ljus. I Sverige är det visserligen ljust länge under sommaren, men under vintertid och om du dessutom bor i norra delarna av landet så kommer solpanelerna inte få tillräckligt med ljus. Detta ger en märkbar effekt på den energiproduktion du har investerat i.  

3. Tillverkning av solpaneler ger utsläpp 

Elproduktionen och solenergin som källa har en låg miljöpåverkan, men det innebär inte att solpaneler inte påverkar klimatet negativt. Både tillverkning och transport av solpaneler bidrar till relativt stora utsläpp med både giftiga och hälsofarliga ämnen.

Det kan därför göra det vilseledande för konsumenten att hävda att solproduktion inte leder till någon som helst miljöpåverkan. 

Solceller och framtiden 

Som utvecklingen ser ut idag så kommer vår elförsörjning på jorden endast att fortsätta öka. Detta gör att behovet av förnybar energi därför kommer att öka. Många anser att just solenergi är framtidens främsta elsystem. Alla som väljer att skaffa solceller för elförbrukning bidrar till att den el som behöver produceras från olja, kol och gas minskar.  

Om du även lyckas producera mer el än vad du hinner förbruka kan du sälja överskottselen till elbolag, som i sin tur säljer den vidare. Detta system gör att fossil energi långsiktigt kommer trängas bort från den nuvarande marknaden. 

Idag är de flesta solpaneler utsatta på fält eller monterade på hustak. I framtiden spås de även sitta på biltak, integrerade i fastigheter och även kunna sitta i kläder.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar