Järnvitriol på din fasad – detta bör du tänka på! 

Järnvitriol

Järnvitriol eller järnsulfat som det även kallas är en ytbehandling för trä som ger en grånad träyta, och ett mer naturnära intryck som ofta används på träfasader för att ge en väderpåverkat yttre. Hur målar du din fasad med järnvitriol och vad behöver du för ett lyckat resultat?  

Vi hjälper dig i denna artikel med allt du behöver tänka på när du ska måla din träfasad med järnvitriol! 

Varför måla fasaden med järnvitriol? 

Järnvitriol är en fasadbehandling som ger en grå färg på ditt trä, vilket gör att det ser ut som att träet har åldrats naturligt. Det är idag väldigt populärt att använda järnvitriol för att färgsätta exempelvis sommarstugan eller moderna villor för ett mer åldrat intryck.

Järnvitriol köps i pulverform som du sedan blandar ut med vatten. Du kan sedan behandla träet med en pensel eller spraya på vitriolen på önskad yta.  

Hur verkar järnvitriol på trä? 

När du målar ett lager av järnvitriol så kommer du se en skillnad på träets utseende direkt på så sätt att det genast ser äldre ut, men det tar några veckor för träet att helt få sin brungrå eller silvriga färg. Att behandla din träfasad med järnvitriol kräver dock att du noga följer anvisningarna på produkter för att få rätt färg.  

Det är ett flertal faktorer som påverkar hur effekten och slutresultatet blir. Stryker du på för lite lösning får du nästan ingen effekt alls, medan för mycket järnvitriol istället lämnar din fasad med en mörkgrå, nästan grön färg.

Den grå, silvriga färgen uppstår i kombination med både väder och vind, vilket gör det svårt att kunna förutspå det slutgiltiga resultatet. Om du har vrår där exempelvis vind och solstrålar inte når till lika lätt kan effekten bli mindre än önskat.  

Är järnvitriol underhållningsfritt? 

En fördel med behandling av järnvitriol är att det är ett billigt sätt att måla din fasad på för att få ett åldrat intryck. Det är rekommenderat att måla 1-2 lager på din fasad för att få ett önskat slutresultat, och efter detta är din fasad så gott som underhållningsfri.

En fasad behandlad med järnvitriol håller i regel minst lika länge som en obehandlad fasad, det vill säga minst 50 år. Det har självklart även att göra med kvaliteten på det virke du arbetar med. I regel så är gran som virke att föredra framför fur.  

Såhär gör du för att måla fasaden med järnvitriol: 

Järnvitriol är ett pulver som du späder ut med varmt vatten för att direkt målas på fasaden, men du kan även addera vattenlöslig silverbets för ett mer fläckfritt resultat. Det brukar vara rekommenderat att blanda ett halvt kilo järnvitriolpulver per 10 liter ljummet vatten.

Det är dock viktigt att alltid prova din blandning på en liten bit trä först för att se hur ditt trä suger upp blandningen. 

Vänta gärna sedan cirka en månad för att se hur ytan utvecklas för att se om ditt virke ger den silvriga och grå färgen för att sedan börja måla. Obehandlat virke har olika sugförmåga vilket kan göra resultatet fläckigt.  

När det är dags att måla hela fasaden så stryker du lösningen på träet med pensel. Om du väljer att använda silverbets får du en gråfärgad yta direkt och du kan därför se ifall du missat några områden. Den slutgiltiga färgen ser du först efter några veckors tid.  

Nackdelar med Järnvitriol 

Som med allt annat finns det även en del nackdelar med att behandla din träfasad med järnvitriol. Att behandla din fasad med järnvitriol ger större fuktrörelser i ditt trä än de fasader som är målade. Järnvitriol kan även missfärga glas, fönster och plåttak, samt närliggande golv-och markytor vid urlakning.  

Om du väljer att behandla din fasad med järnvitriol behöver du se till att både bleck och spikar är rostfria annars kommer de rosta och ge rostränder efter sig.  Det ger heller inget skydd mot, UV-strålar eller svamp-och mögelpåväxt.  

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar